1.2% Parama

Aktualūs pakeitimai, skiriant pajamų mokesčio dalį paramai
                Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad Jūsų praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1.2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą.
Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą
Parėmę mūsų įstaigą:
 • Jūs nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.
 • Įstaigai skirtos lėšos bus panaudotos Jūsų vaikų ugdymo aplinkos gerinimui: patalpų remontui, vaikiškų baldų, priemonių, žaidimų, knygų ir kt. būtiniausių priemonių įsigijimui. 
 • Kasmet gausite išsamią informaciją apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą.
Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?
Prašymą   FR 0512 ( 02 versija) galima pateikti iki gegužės 1 d. šiais būdais:
 • elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS);
 • įteikti tiesiogiai Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui (VMI, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius);
 • išsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) adresu:

VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento

Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui

Neravų g. 8, 66257 Druskininkai

Pildydami FR0512 formą (02 versiją) didžiosiomis raidėmis, įrašykite:

 • 1 laukelyje – asmens kodas;
 • 2 laukelyje – telefono numeris;
 • 3V laukelyje – vardas;
 • 3P laukelyje – pavardė;
 • 4 laukelyje – adresas;
 • 5 laukelyje – mokestinis laikotarpis (praėję metai);
 • 6S laukelyje – žymėti ženklu „x“;
 • E1 laukelyje – 2;
 • E2 laukelyje – 190020587;
 • E4 laukelyje – 2,00 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį darželiui;
 • E5 laukelyje – užpildomas, kai mokesčio dalį pageidaujate skirti ilgiau kaip 1 metus (laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo metų, įrašytų 5 laukelyje).
 
DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ

Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėsite prie mūsų įstaigos veiklos tobulinimo.