Projektai

 

 • Markučių lopšelio – darželio (8.11), Pakraščio g. 15 , Vilniuje remonto techninis projektas;
 • Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamas projektas ,,Vilniaus Markučių lopšelio – darželio pastato atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“;
 • ,,Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose/ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“
 • Pilotinis projektas ,,Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ 2014 m.

I Etapas.

2017 metais kovo 8 dieną pasirašytas įgaliojimas su AB ,,Vilniaus vystymo Kompanija“, kuri atliks virtuvės remonto darbų viešąjį pirkimą

 • Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos  poskyrio projektas ,,Saugi kaimynystė“.PROJEKTAS

  “SAUGI  KAIMYNYSTĖ”

  Skirtas saugios gyvenamosios aplinkos formavimui, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimui.

 • Aptarnaujamos gatvės Rasų sen
 • Priedas Nr 1