Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje ugdymosi įstaigoje

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Mokesčio tvarkos 8 ir 11.2.9 p., mokestis už vaiko ugdymą ir maitinimą, paskelbus epidemiją, nemokamas.

Lopšelio – darželio vaikų lankymo apskaitos bei nelankymo tvarkos aprašas koreguojamas, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-12-04 sprendimu (suvestinė redakcija nuo 2020-02-18)

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Mokestį už vaiko išlaikymą būtina sumokėti iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka. Išsamesnę infromaciją rasite šiame dokumente..