Savivalda

 

Darželio taryba

Pirmininkas – Jonas Sadauskas – tėvų atstovas

 1. Jūratė Janulytė – tarybos pirmininko pavaduotoja
 2.  Zita Bož – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 3.  Lidija Kunigėnienė – meninio ugdymo pedagogė
 4.  Aistė Bružaitė – tėvų atstovė
 5. Ringaudas Ivaškevičius – tėvų atstovas
 6. Ričard Šaukštel – tėvų atstovas
 7.  Žana Alšauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Pedagogų taryba 

Pirmininkas –  Audronė Ramonienė – direktorė

 1.  Ona Česnavičienė
 2.  Zita Bož
 3.  Audronė Sinkevič
 4.  Kristina Baklažec
 5.  Edita Vežan
 6.  Gilma Zamarienė
 7.  Aušra Filipovič
 8.  Loreta Raulynaitienė
 9.  Jūratė Janulytė
 10.  Lidija Kunigėnienė
 11.  Gintarė Stauskytė
 12. Dovilė Navickaitė.
 13. Birutė Navickienė
 14. Auksė Lukošiūnienė
 15. Viktorija Rėklaitytė
 16. Dalė Masiulionienė
 17. Daina Mikalopienė
 18. Laura Kviatkovskienė
 19. Marius Sausaitis
 20. Violeta Kavaliauskienė
 21. Rūta Vilūnaitė
 22. Ieva Labutienė

 

Metodinė grupė

Pirmininkas – Audronė Sinkevič – priešmokyklinės grupės mokytoja

 1. Edita Vežan
 2. Aušra Filipovič
 3. Žana Alšauskienė

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas – Jūratė Janulytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 1. Audronė Sinkevič
 2. Daina Mikalopienė
 3. Gintarė Stauskytė
 4. Rūta Vilūnaitė