Savivalda

 

Darželio taryba

 1.  Jonas Sadauskas – tarybos pirmininkas
 2.  Jūratė Janulytė – tarybos pirmininko pavaduotoja
 3.  Zita Bož – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 4.  Lidija Kunigėnienė – meninio ugdymo pedagogė
 5.  Aistė Bružaitė – tėvų atstovė
 6. Ringaudas Ivaškevičius – tėvų atstovas
 7. Ričard Šaukštel – tėvų atstovas.

Pedagogų taryba

Pirmininkas –  Audronė Ramonienė

Sekretorius – Žana  Alšauskienė

 1.  Ona Česnavičienė
 2.  Aurelija Girdevičienė
 3.  Zita Bož
 4.  Teresė Karbauskienė
 5.  Audronė Sinkevič
 6.  Kristina Baklažec
 7.  Birutė Ūsonienė
 8.  Edita Vežan
 9.  Gilma Zamarienė
 10.  Aušra Filipovič
 11.  Loreta Raulynaitienė
 12.  Jūratė Janulytė
 13.  Lidija Kunigėnienė
 14.  Rita Varnelienė
 15. Dovilė Navickaitė.
 16. Rima Nemanienė
 17. Birutė Navickienė
 18. Auksė Lukošiūnienė
 19. Viktorija Rėklaitytė
 20. Dalė Masiulionienė
 21. Arūnas Dalala
 22. Daina Mikalopienė
 23. Žaneta Žeimytė

 

Metodinė grupė

Pirmininkas – Audronė Sinkevič

Sekretorius – Edita Vežan

 1. Rita Varnelienė
 2. Aušra Filipovič
 3. Žana Alšauskienė

 

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija –  organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą.

Pirmininkas – Jūratė Janulytė

 1. Birutė Navickienė
 2. Audronė Sinkevič
 3. Rima Nemanienė
 4. Žana Alšauskienė
 5. Daina Mikalopienė
 6. Fausta Rudko
 7. Žaneta Žeimytė