Strateginis veiklos planas, direktoriaus veiklos ataskaita/vertinimas