Strateginis veiklos planas, vertinimas

 

2019 M. DIREKTORIAUS VEIKLOS ĮVERTINIMAS

2019 M. DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

2018 M. DIREKTORIAUS VEIKLOS ĮVERTINIMAS

2018 M. DIREKTORIAUS VEIKLOS UŽDUOTYS

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

Interaktyvi

Modernizuotos priešmokyklinės grupės patalpos, taikant IKT.

zipio draugai

Vykdyta patyčių prevencija. Priešmokyklinėse grupėse  įgyvendinta  programa ,,Zipio draugai“.

Kimochis

Prevencinė programa. Vyresniosiose grupėse įgyvendinta programa ,,Kimochis“.

salė50979335_1075862919284750_3690159385880821760_n

Salė praturtinta: priemonių spinta, suoliukais pakabinamu projektoriumi, sporto inventoriumi, muzikinėmis priemonėmis.

Virtuvė51195345_394072027817522_4060172965914869760_n

Užbaigtas virtuvės remontas, pilnai atnaujinta virtuvės įranga.

 

51066357_790599054610340_2236059475804946432_n

Vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus vaikai aktyviai dalyvavo sveikos mitybos valandėlėse, taikant edukacinę knygą ,,Brokoliukas“.

 

Markučių lopšelio – darželio strateginis veiklos planas 2016 -2020 m.