Vaikų priėmimo tvarka

 

Aktuali informacija dėl sutarčių pasirašymo – 2020 m. balandžio 22 d.

Vaikai į Markučių lopšelį-darželį priimami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-57. „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas“.

Tvarkos apršas

Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės organizavimo tvarkos aprašo pakeitimas

Tėvai  (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą Įstaigą, patvirtinti vaiko atvykimą raštu ir pateikti šiuos dokumentus:

  • vaiko gimimo liudijimo kopiją;
  • reikiamas gydytojų pažymas;
  • dirbančių tėvų pažymą, patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė.

Dėl sutarčių pasirašymo

Tėvai, gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, privalo iki 2017 m. birželio 30 d. raštu patvirtinti vaiko atvykimą. Tėvai pasirašyti sutartis gali kiekvieną dieną nuo 10,00 val. iki 12,00 val.