COVID-19

AKTUALI INFORMACIJA

Gerb. bendruomenės nariai,

Pranešame, kad 2022 m. balandžio 4 d. buvo gautas  pranešimas jog nustatytas COVID-19  ligos atvejis darbuotojui.

Prašome Jus išlikti ramiems ir pažymime, kad buvo nedelsiant imtasi visų reikiamų saugumo priemonių:

 • individualiai susisiekta su asmenimis, turėjusiais artimą kontaktą su sergančiuoju,
 • artimą kontaktą su sergančiuoju turėję asmenys individualiai informuoti,
 • patalpos dezinfekuojamos ir gerai vėdinamos,
 • grupei izoliacija netaikoma, ugdymas organizuojamas,
 • aktyviai bendraujama su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais, Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Visuomenės sveikatos biuru bei vykdomi visi jų nurodymai ir rekomendacijos.

Prašome atidžiai stebėti savo ir vaikų sveikatos būklę, karščiuojant ar jaučiant peršalimo požymius, konsultuotis su šeimos gydytoju ir likti namie.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame skambinti sveikatos priežiūros specialistei tel.:85 260 0033.

Saugokime save ir kitus!

Informuojame,

kad www.vilniussveikiau.lt puslapyje nuo šiol galite rasti aktualią informaciją apie visas ugdymo įstaigoje taikomas testavimo rūšis, siekiant išsiaiškinti galimą užsikrėtimą COVID-19 liga.

Taip pat nuo šiandien internetiniame puslapyje rasite visą informaciją dėl greitojo antigeno testo iš seilių (toliau – GAT iš seilių): teisės aktus, vaizdo įrašą–testo atlikimo instrukciją, GAT iš seilių užsakymo formą, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

Suvestinė redakcija nuo 2022

Gerb. bendruomenės nariai,

Pranešame, kad 2022 m. kovo 2 d. buvo gautas  pranešimas jog nustatytas COVID-19   ligos atvejis vaikui.

Prašome Jus išlikti ramiems ir pažymime, kad buvo nedelsiant imtasi visų reikiamų saugumo priemonių:

 • individualiai susisiekta su asmenimis, turėjusiais artimą kontaktą su sergančiuoju,
 • artimą kontaktą su sergančiuoju turėję asmenys individualiai informuoti,
 • patalpos dezinfekuojamos ir gerai vėdinamos,
 • grupei izoliacija netaikoma, ugdymas organizuojamas,
 • aktyviai bendraujama su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais, Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Visuomenės sveikatos biuru bei vykdomi visi jų nurodymai ir rekomendacijos.

Prašome atidžiai stebėti savo ir vaikų sveikatos būklę, karščiuojant ar jaučiant peršalimo požymius, konsultuotis su šeimos gydytoju ir likti namie.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame skambinti sveikatos priežiūros specialistei tel.:85 260 0033.

Saugokime save ir kitus!

Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pranešimas

Informuojame apie OV sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pasikeitimą. Pagrindinis pasikeitimas susijęs dėl testavimo greitojo antigeno testais iš seilių V-352.

OV sprendimai įsigalioja nuo šiandien (2022-02-21)                                                                                   

Pagrindiniai pasikeitimai ir aktuali informacija:

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vaikai galės būti testuojami naudojant greitojo antigeno testus iš seilių (kitaip vadinamus „čiulpinukais“) turėjus didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga. Rekomenduojamas testavimas pagal algoritmą: GAT(iš seilių) iškart + GAT(iš seilių) po 48 / 72  val. + GAT(iš seilių) po 48 val. Gavus teigiamą rezultatą vaikas galės būti registruojamas patvirtinamajam tyrimui į mobilųjį punktą PGR tyrimui arba antigenų testui. Rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame ugdyme kol nėra gautas neigiamas patvirtinamojo tyrimo rezultatas arba 7 dienas, jei patvirtinamasis tyrimas neatliekamas;

 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vaikai negalės periodiškai testuotis naudojant seilių greitojo antigeno testus (kitaip vadinamus „čiulpinukus“). Šiose ugdymo įstaigose galimas periodinis testavimas – aplinkos paviršių tyrimai;
 • įstaigos personalui ir toliau turėjus kontaktą ugdymo įstaigoje rekomenduojama testuotis GAT iš nosies ertmės pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val. Personalas gali nesiizoliuoti, jeigu turėjo didelės rizikos kontaktą namuose ir testuojasi pagal minimą algoritmą;
 • nerekomenduojama tyrime dalyvauti asmenims, kuriems teigiamo PGR / antigeno testo (atlikto ASPĮ. Mobiliajame punkte) praėjo mažiau nei 90 dienų;
 • svarbu turėti pasirašytus mokinių atstovų ar vyresnių nei 16 metų amžiaus mokinių sutikimus / nesutikimus dėl dalyvavimo tyrime, pagal poreikį iš naujo pasirašyti sutikimo formą arba el. paštu informuoti ugdymo įstaigos bendruomenę apie pakeitimus. Atnaujintos sutikimo formos informaciją galite rasti OV sprendime Nr. V-1927. Taip pat pridedame atnaujintą sutikimo formą (žr. „Pavyzdinė sutikimo, nesutikimo forma“).
 • TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI, įsigaliosiantys nuo 2021-02-21:

OV-352 „Dėl greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų, kuriems naudojami seilių ėminiai, naudojimo ugdymo įstaigose“.

OV-351 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“.

V-343 „Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“.

Pavyzdinė sutikimo nesutikimo forma 

Gerb. bendruomenės nariai,

Pranešame, kad 2022 m. vasario  21 d. buvo gauti  pranešimai jog nustatyti COVID-19  ligos atvejai vaikams ir darbuotojams.

Pranešame, kad 2022 m. vasario  18 d. buvo gautas  pranešimas jog nustatyti COVID-19  ligos atvejis vaikui ir darbuotojui.

Prašome Jus išlikti ramiems ir pažymime, kad buvo nedelsiant imtasi visų reikiamų saugumo priemonių:

individualiai susisiekta su asmenimis, turėjusiais artimą kontaktą su sergančiuoju, artimą kontaktą su sergančiuoju turėję asmenys individualiai informuoti, patalpos dezinfekuojamos ir gerai vėdinamos, grupei izoliacija netaikoma, ugdymas organizuojamas, aktyviai bendraujama su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais, Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Visuomenės sveikatos biuru bei vykdomi visi jų nurodymai ir rekomendacijos.

Prašome atidžiai stebėti savo ir vaikų sveikatos būklę, karščiuojant ar jaučiant peršalimo požymius, konsultuotis su šeimos gydytoju ir likti namie.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame skambinti sveikatos priežiūros specialistei tel.:85 260 0033.

Saugokime save ir kitus!

Lietuvoje pradėtas vaikų nuo 5 metų

skiepijimas nuo COVID-19

Informuojame, kad nuo 2021 m. gruodžio 15 d. Lietuvoje pradėtas vaikų nuo 5 metų skiepijimas nuo COVID-19 bei atkreipiame dėmesį, kad tėvai (globėjai) paprastai ir patogiai gali užregistruoti vaikus skiepui internetu www.vakcina.vilnius.lt<http://www.vakcina.vilnius.lt> arba www.koronastop.lt<http://www.koronastop.lt>, taip pat paskambinę trumpuoju numeriu 1808.

Katinukai_SM_Post-01

Darželio grupių aplinkos paviršių tyrimai

Bendradarbiaudami su Sveikatos apsaugos ministerija, Gyvybės mokslų centru, Vilniaus visuomenės sveikatos biuru, Vilniaus miesto savivaldybe, ugdymo įstaigoje planuojame atlikti darželio grupių aplinkos paviršių tyrimą, siekdami maksimaliai valdyti galimą infekcijos plitimą darželyje, nuo 2021 m. rugsėjo mėn. ir jį kartoti kas dvi savaites. Tyrimas atliekamas molekulinės genetikos metodu korona viruso infekcijos pėdsakams nustatyti, jo ėminiai imami nuo įvairių, dažnai liečiamų aplinkos paviršių

Atkreipiame dėmesį, kad kurioje nors grupėje radus ant paviršių COVID-19 virusinės medžiagos, tos grupės bendruomenė bus informuota apie tokį rezultatą. Kadangi ant paviršių aptikta virusinė medžiaga yra pagrindas įtarti, kad grupėje galbūt yra COVID-19 sergantis vaikas arba darželio darbuotojas, bus siūloma visiems sutinkantiems darželio grupės nariams (darbuotojams, vaikams ir jų tėvams, globėjams, rūpintojams) pasitikrinti dėl COVID-19 ligos.

Daugiau informacijos apie aplinkos paviršių tyrimą galite rasti čia

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, jog, pateikę prašymą sutrumpinti izoliacijos laikotarpį, kai ne anksčiau nei 7 izoliavimo dieną atliktas PGR tyrimas ir gautas neigiamas rezultatas, jei žmogus nejaučia koronavirusinei infekcijai (COVID-19 ligai) būdingų simptomų, patvirtinimo iš NVSC laukti neprivalote.

Įprastai, pateikus prašymą sutrumpinti izoliacijos terminą, atsakymas apie sutrumpintą izoliacijos terminą išsiunčiamas elektroniniu paštu dar tą pačią dieną, tačiau dėl šiuo metu išaugusio tokių prašymų kiekio taip greitai atsakymų pateikti nespėjama.

Todėl, jei išpildomos sąlygos – PGR testas atliktas ne anksčiau nei 7 dieną po sąlyčio ir žmogus nejaučia jokių simptomų, testas neigiamas – tai yra pakankami įrodymai nesiizoliuoti, net jei nesulaukėte NVSC atsakymo. Svarbu tai, kad prašymas privalo būti pateiktas ČIA. 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Gerb. bendruomenės nariai,

Pranešame, kad 2021 m. spalio mėn. 12 d. buvo gautas pranešimas jog nustatytas COVID-19 ligos atvejis darbuotojui.

Prašome Jus išlikti ramiems ir pažymime, kad buvo nedelsiant imtasi visų reikiamų saugumo priemonių:

 • individualiai susisiekta su asmenimis, turėjusiais artimą kontaktą su sergančiuoju,
 • artimą kontaktą su sergančiuoju turėję asmenys individualiai informuoti,
 • patalpos dezinfekuojamos ir gerai vėdinamos,
 • grupei izoliacija netaikoma,  ugdymas organizuojamas,
 • aktyviai bendraujama su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais, Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Visuomenės sveikatos biuru bei vykdomi visi jų nurodymai ir rekomendacijos.

Prašome atidžiai stebėti savo ir vaikų sveikatos būklę, karščiuojant ar jaučiant peršalimo požymius, konsultuotis su šeimos gydytoju ir likti namie.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame skambinti direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams  tel.:85 260 0033, direktorei tel.: 85 240 2517.

Saugokime save ir kitus!

Informuojame apie pagrindinius pasikeitimus:

  • trumpėja izoliacijos laikotarpis iki 10 d. Asmenims, norintiems susitrumpinti izoliaciją, galimas PGR tyrimas ne anksčiau 7 izoliacijos dieną ir iškart gavus atsakymą, galima grįžti į ugdymo įstaigą;
 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus mokiniai nėra izoliuojami, o darbuotojams taikoma izoliacija įprasta tvarka;

 

SVARBU!  Vaikai / mokiniai, kurie kontaktavo su COVID-19 sergančiu asmeniu, gali tęsti ugdymą ir nesiizoliuoti. Įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse nustatyta tvarka.

Visais atvejais ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus jaučiantys asmenys neturi dalyvauti ugdymo procese ir patariama atlikti PGR tyrimą.

informuojame, kad nuo šiol tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai gali konsultuotis dėl izoliacijos klausimų, grupėje pasitvirtinus COVID-19 liga ar kt. klausimų, rašydami el. laišką budintis@vvsb.lt arba skambinant tel.: +37065801302.

Aktuali informacija ekstremalios situacijos laikotarpiu

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo.

Dėl Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus2020-04-24 įsakymo pakeitimo

Dėl-Covid-19-ligos-koronaviruso-infekcijosvaldymo-priemonių-vaikų-priežiūros-organizavimo

Dėl-COVID-19-situacijų-valdymo-grupės-sudarymo-ir-darbo-plano-patvirtinimo

Priemonių-ir-veiksmų-planas-patvirtinus-Covid-19-atvejį

Ikimokyklinis ugdymasBendros rekomendacijos

Informacija dėl sunkių jausmų koronaviruso pandemijos metu

Šiuo metu mes visi bijome susirgti, saugome save, vieni kitus, o užsikrėtus jaučiame didelę baimė, neviltį ir net kaltės jausmą. Kviečiame kartu mažinti blogus jausmus pandemijos metu. Kaskart išgirdę, kad kas nors serga, ar užkrėtė kitą priminkime kad:

 • sergantis žmogus nepasirinko pats susirgti. Sergantis asmuo gali jaustis vienišas

NUOŠIRDUS RŪPESTIS IR DĖMESYS GALI BŪTI DIDELĖ PAGALBA;

 • žmogus užsikrėtęs ar bijantis užkrėsti kitus, gali jausti kaltę

RAGINIMAS NEPASIDUOTI IR DRĄSIAI PASAKYTI, KAD SERGA GALI PADĖTI IŠSAUGOTI KITŲ SVEIKATĄ;

 • asmuo, kuris susirgo ir galimai užkrėtė kitus, neretai jaučia aplinkinių kaltinimus

KALTINIMAI NIEKAM NEPADĖJO PASVEIKTI AR NEUŽSIKRĖSTI. PALAIKYKIME VIENI KITUS;

 • žmogus, kuriam reikia izoliuotis, gali pykti, ypač jei griūna visi planai

PAAIŠKINKIME, KAD IZOLIACIJA YRA VIENINTELIS BŪDAS PADĖTI SAU IR KITIEMS, KAD VIRUSAS NEPLISTŲ.

viruso kortele-2 viruso korteles_1 viruso korteles-3 viruso korteles-4

 


ALGORITMAI

Kaip reikia elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga? Ką turi daryti tėveliai? Ką turi daryti ugdymo įstaigos administracija? Visą informaciją rasite Nacionalinio visuomenės sveikatos centro parengtuose algoritmuose.

https://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/NVSC%20Algoritmai.pdf

7687_cc429a619647e4d5126d678313366b8f