Informacija tėveliams

Visiems tėvams kartais reikia pasitarti1
Tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus
Prašymų formos
Prašymų formos pateiktos PDF formatu.Atsisiuntę, užpildykite atspausdintą prašymo formą.

Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje pakeitimo


Apie sąskaitų už ugdymą gavimą elektroniniu paštu.
Pranešame, kad Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje ,,Sąskaitos“, tėvams reikia pažymėti varnelę, kuria išreikšite savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštu.
Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei tėvai skiltyje pažymės varnelę. Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prašome patikrinti nurodytus kontaktinius adresus, ar jie nepasikeitę.
Jei duomenys pasikeitė, prašome juos atnaujinti.
Sąskaitų siuntimas
 Psichologės darbo laikas:
Antradienis -13.00-18.00 val.
Ketvirtadienis -8.00-13.00 val.

Darželio psichologas informuoja

Dėl veiklos  organizavimo ir saugumo sąlygų

Darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, taip pat ir atlydintys vaikus asmenys, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Pažymime, kad uždarose patalpose, grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones. Primename, kad paslaugos darželyje organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principų: vaikai nuolatos dalyvauja tos pačios grupės veiklose, skirtingų grupių aikštelėse žaidžia skirtingų grupių vaikai, ribojamas grupių darbuotojų kontaktas, vaikai maitinami grupių patalpose. Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomos, dezinfekuojamos.
 

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Informacija dėl vaiko sveikatos pažymėjimo

Dėl ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos.
Adaptacijos procesas vykdomas palaipsniui, atsižvelgiant į kiekvienos šeimos poreikius. Dėl padidėjusių Covid-19 atvejų, nerekomenduojame tėvams dalyvauti vaikų ugdomojoje veikloje, išskyrus ypatingus atvejus (kai vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir pan., laikantis visų saugumo reikalavimų).
 

Rekomendacijos vaiko adaptacijai 

2000-2021 m. m. priešmokyklinukų tėvų/globėjų dėmesiui,

Informacija būsimų priešmokyklinukų tėvams

Informuojame dėl sąskaitų gavimo ir kontaktinių duomenų atnaujinimo.

 Informacija dėl sąskaitų gavimo el. paštu

Tėvelių, dirbančių medicinos sektoriuje, dėmesiui,

Sveikatos įstaigų sąrašas

Esant poreikiui, nuo kovo 16 dienos organizuosime Jūsų vaikų priežiūrą. Prašome susisiekti su įstaigos administracija.

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuspręsta:

  • Ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų, aukštųjų mokyklų) veikla stabdoma nuo kovo 13 d. iki balandžio 17 d., į šį periodą įtraukiant ir šv. Velykų atostogas.

Dėl koronaviruso

Gerb. tėveliai, kviečiame susipažinti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtomis rekomendacijomis.

Tarptautinė saugesnio interneto diena

Kviečiame susipažinti su Lietuvos policijos parengta informacija 

VILNIUI -696

LOPŠELIO – DARŽELIO BENDRUOMENĖ SVEIKINA VILNIŲ

Picture 12620190125_104956

Kveitimas

Akcijos nuostatai

bty

bty

 Informuojame, kad Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos institutas pagal 2018 m. gruodžio 7 d. sutartį su Vilniaus m. savivaldybės administracija, darželio teritorijoje  2019 m. sausio 16-22 d. vykdo aplinkos užterštumo matavimus.

skrajutegeras

Sveikas,  rugsėji 2018 m.

20180903_135010

Šventinis renginys Rugsėjo 3 dieną 10 val. „Olimpiniame“ kiemelyje.

TĖVŲ DĖMESIUI !

 Informuojame, jog nuo š. m. rugsėjo tėvams nebereikia nešti popierinių sveikatos pažymų į mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kadangi pažymos išduodamos elektroniniu būdu.

 Bendrojo ugdymo įstaigų sistemoje pažymėjimai atsiras automatiškai, o ikimokyklinukų tėveliai turi portale  http://www.esveikata.lt/ sugeneruotą peržiūros kodą (žr. instrukciją) patalpinti darželių sistemos interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ skiltyje „Mano darželis“ pasirinkus „Pažymos“ meniu punktą.

Atkreipiame dėmesį, kad 2018-2019 mokslo metais galios ir elektroniniai, ir popieriniai vaiko sveikatos būklės pažymėjimai. Primename,  jog visi vaikai minėtus pažymėjimus, kurie galioja vienerius metus, turi pateikti iki š. m. rugsėjo 15 dienos.

Pažymima, kad nuo š. m. rugsėjo 1 d. nebelieka reikalavimo pristatyti sveikatos pažymas ar jų kopijas į vaikų neformaliojo švietimo įstaigas (išskyrus organizuojančias kūno kultūros ir sporto pratybas), kurios sutartyse turės numatyti punktą, kad pažymos turi būti pateiktos tik tuo atveju, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai. Tokias profilaktinio patikrinimo išvadas neformaliojo švietimo būreliams turi pateikti patys tėvai.

Profilaktinis vaikų sveikatos patikrinimas yra apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, todėl tėvams mokėti nereikia  –  elektroninė pažyma suformuojama nemokamai.

Daugiau informacijos rasite http://www.vilnius.lt/index.php?2137321785.

Administracija

Vilnius vaikams – sostinės mokyklų erdvės per vasarą atvertos prasmingai veiklai“http://www.vilnius.lt/index.php?3088187134

Naujienlaiškis ,,Sveikos atžalelės

Rinkliavos darželiuose – praeitis

Tvarkos aprašas Nr.1 – 1121

Darželių sprendimas 2017 08 30 dėl aprašo pakeitimo

2017 09 01 lėšų panaudojimas

Konkursas Vitaminizuotas 2017

Su Mamos diena!

sveikinimas 3

 SVARBUS  PRIMINIMAS TĖVAMS Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas.

  1. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokamas už praėjusį mėnesį  ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 20  dienos
Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras rūpinasi vaikų ir jaunimo  sveikatos stiprinimu. Šio biuro specialistai parengė naujienlaiškį sveikos_atzaleles Nr.2Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biura
Tėvelių dėmesiui!Nuo 2016 m. sausio 1 d., pasikeitus bankinių mokėjimų pagal SEPA standartus formatui, biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ negali tinkamai ir laiku apskaityti įmokų už darželius ar neformalų ugdymą, nes jose nenurodytas arba netinkamai nurodytas mokėtojo kodas.

Siekiant sumažinti neatpažintas įmokas, prašome tėvelių atkreipti dėmesį, kaip teisingai pildyti įmokų pavedimus ( Įmokos už vaikų darželį bankai ).

Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras rūpinasi vaikų ir jaunimo  sveikatos stiprinimu. Šio biuro specialistai parengė naujienlaiškį ,,sveikos_atzaleles„, padėsiančios tėveliams auginti sveikas atžalėles.

Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

 Markučių lopšelio – darželio bendruomenei!

Dėkojame Jums už gražias akimirkas talkos metu, už nuveiktus darbus. Jūsų atkaklumas, užsidegimas ir darbštumas pavyzdys daugeliui.

Organizatoriai

Picture 036Picture 039

Picture 037

PASODINK NORS VIENĄ MEDĮ,

UŽAUGINK NORS VIENĄ GĖLĘ.

IR PASEK,  MAŽAM VAIKELIUI

                       MIELĄ, GRAŽIĄ PASAKĖLĘ.                        

KIEK ŽALIŲ MIŠKŲ SUOŠTŲ,

KIEK GĖLYČIŲ NENUVYSTŲ.

O SVARBIAUSIA- KIEK ANT ŽEMĖS

AŠARĖLIŲ NENUKRISTŲ.

gele