Dėl darbo karantino sąlygomis

Aktuali informacija ekstremalios situacijos laikotarpiu

Dėl Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-24 įsakymo pakeitimo

Dėl Covid- 19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose

Markučių lopšelio -darželio ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Dėl Vilniaus Markučių lopšelio-darželio Covid-19 situacijų valdymo grupės sudarymo ir darbo karantino sąlygomis plano patvirtinimo

Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas