Filosofija Vizija Misija

FILOSOFIJA VIZIJA MISIJA

STRATEGINĖS KRYPTYS

FILOSOFIJA – Žmogaus gyvenimas tai ilgas kelias… į Save (filosofija orientuota į savęs tobulinimą).

VIZIJA – šiuolaikiška, sėkmingai dirbanti įstaiga, turinti gerą/savitą įvaizdį mieste.

MISIJA –  maksimaliai tenkinti vaikų, jų tėvų, pedagogų ir kitų bendruomenės narių poreikius. Siekti kokybiško vaikų ugdymo.

STRATEGINĖS KRYPTYS – ugdymo kokybė, besimokanti ir atvira organizacija, įstaigos renovavimas ir modernizavimas.