LAISVOS DARBO VIETOS

VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI REIKALINGI IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAI (-OS)

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Reikalavimai:

Aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas (ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija).

Pedagogai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  5. Gyvenimo aprašymą.
  6. Motyvacinį laišką.
  7. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacinius laiškus.

Pretendentai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentus su nuoroda „Dėl ikimokyklinio ugdymo mokytojo(-os) darbo“ siųsti

nuo 2022 m. spalio 14 d. elektroniniu paštu rastine@markuciai.vilnius.lm.lt arba adresu Pakraščio g. 15.

Informacija tel. (8-5) 260 0033

VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI REIKALINGA IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS (-O) PADĖJĖJAS (-A) (SPEC. UGDYMOSI POREIKIŲ TURINTIEMS VAIKAMS), 0,5 ETATO

Reikalavimai; vidurinis išsilavinimas, darbo su spec. poreikių turinčiais vaikais patirtis.

Kreiptis nuo 2022 m. spalio 1 d. elektroniniu paštu rastine@markuciai.vilnius.lm.lt

Informacija tel. (8-5) 260 0033