Tėvams

MOKYMAI TĖVAMS

Kviečiame Vilniaus miesto savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“ (angl. The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams / įtėviams / globėjams, auginantiems 6–12 metų amžiaus vaikus.

Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams:

 • išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus,
 • geriau suprasti vaiko elgesį ir netinkamo elgesio priežastis,
 • įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,
 • išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą,
 • išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais,
 • tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi,
 • stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku,
 • suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau.

Savivaldybėje planuojamos nuotolinės ir kontaktinė grupės. 

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia: https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/

REGISTRUOTIS Į TĖVŲ GRUPES GALIMA ČIA: https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/vilniaus-savivaldybes-grupe/

TĖVŲ GRUPIŲ VADOVIŲ KONTAKTAI:

Viltė Striūkienė

Tel. 8 658 65 462

Dovilė Varkalienė

Tel. 8 681 50 651

Grupė skirta 7–9 m. amžiaus vaikų tėvams.

Tėvų grupės susitikimai vyks kontaktiniu būdu

Adresas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Antakalnio seniūnija, Antakalnio g. 17, Vilnius

Trečiadieniais 8:00-10:00

Grupės pradžia 2022/11/16

________________________________________

Marina Mažionienė

Tel. 8 659 06 017

Laima Nausėdaitė

Tel. 8 681 50 628

Grupė skirta 6–8 m. amžiaus vaikų tėvams.

Tėvų grupės susitikimai vyks nuotoliniu būdu (Zoom)

Antradieniais 17:00-19:00

Grupės pradžia 2022/11/08

________________________________________

Ugnė Koršunovė

Tel. 8 659 05 442

Gražina Liutkevičė

Tel. 8 659 05382

Grupė skirta 9–12 m. amžiaus vaikų tėvams.

Tėvų grupės susitikimai vyks nuotoliniu būdu (Zoom)

Trečiadieniais 17:30-19:30

Grupės pradžia 2022/11/09 

Dėmesio! Nurodytoje (-ose) grupėje (-ėse) gali dalyvauti tik asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje.

Pagarbiai

Projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ administracinė grupė

Higienos institutas

Studentų 45A g. LT-08107 Vilnius

AKTUALI INFORMACIJA

Šiuo metu tiek vaikai, tiek suaugę daug daugiau laiko praleidžia prie ekranų. Labai svarbu laikytis regos higienos, praktikuoti akių mankštą, kuo daugiau laiko praleisti natūralioje dienos šviesoje ir gryname ore.

Kviečiame naudotis informacine medžiaga apie regos higieną:

Regos higiena

AKTUALI INFORMACIJA

Dėl karo pabėgėlių ukrainiečių vaikų mokesčio.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas), kuriuo nuo 2022 m. liepos 1 d. bus pakeistos vienos dienos vaiko maitinimo normos. Taip pat  panaikintas 11¹  punktas, kuriuo buvo reglamentuojama, kad kai įstaigą lanko 2022 m. vasario 24 d. ir vėliau pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos vykdomų karinių veiksmų Ukrainoje, Ukrainos arba kitų valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių gyvenamoji vieta iki 2022 m. vasario 24 d. buvo Ukrainoje, jų šeimos narių (karo pabėgėlių) vaikai, pateikus šiame punkte nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus vaikų ugdymas ir maitinimas  Vilniaus miesto lopšeliuose-darželiuose yra nemokamas. Nuo liepos 1 d. mokestis už vaiko išlaikymą Vilniaus darželiuose bus taikomas ir Ukrainos karo pabėgėlių vaikams. 

Informacija apie mokestį ukrainiečių šeimoms rusų kalba:

Уважаемые родители.

Сообщаем вам, что Вильнюсский городской самоуправление в 2022 г. 18 мая принято решение №. № 1-1436 «Об изменении решения совета № 1-305 от 4 декабря 2019 года «Об утверждении описания порядка установления платы за содержание ребенка в школах Вильнюсского городского самоуправления, осуществляющих дошкольное и дошкольное образование». Программы и установление суточной нормы кормления ребенка» (далее – Описание), которые с 2022 г. 1 июля будут изменены однодневные нормы детского питания:

2.1. в группах дошкольного и дошкольного образования, работающих по 10,5 и 12 часов:

2.1.1. в ясельных группах – 2,60 евро (теперь 2,20 евро);

2.1.2. в группах детского сада – 2,90 евро (сейчас 2,50 евро);

2.1.3. в группах дошкольного образования – 1,16 евро (теперь 0,84 евро) за завтрак, 2,10 евро за обед (теперь 1,80 евро), вечером – 1,16 евро (теперь 0,53 евро);

2.2. в группах дошкольного и дошкольного образования, работающих круглосуточно:

2.2.1. в ясельных группах – 2,90 евро (теперь 2,50 евро);

2.2.2. в группах детского сада – 3,20 евро (сейчас 2,80 евро);

2.2.3. в группах дошкольного образования – 1,16 евро (теперь 0,84 евро) за завтрак, 2,10 евро за обед (теперь 1,80 евро), вечером – 1,16 евро (теперь 0,53 евро), за ужином – 0,84 евро (теперь 0,31 евро);

2.3. в группах дошкольного и дошкольного образования, где ребенок занимается не более 4 часов:

2.3.1. в ясельных группах – 2,10 евро (теперь 1,70 евро);

2.3.2. в группах детского сада – 2,30 евро (сейчас 1,90 евро);

2.3.3. в группах дошкольного образования – 1,16 евро (сейчас 0,84 евро) за завтрак, 2,10 евро (сейчас 1,80 евро) за обед».

Пункт 11¹, регламентирующий, что при посещении учреждения в 2022 г. 24 февраля граждане Украины или других государств, проживавшие в Литовской Республике после изгнания из Российской Федерации в связи с военными действиями на Украине и другие лица без гражданства, место жительства которых до 2022 года. 24 февраля находившихся в Украине, детей членов их семей (военных беженцев), при представлении документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в настоящем пункте, обучение и питание детей в детских садах        г. Вильнюса осуществляется бесплатно.

С 1 июля 2022 г. плата за содержание ребенка в детских садах Вильнюса будет распространяться и на детей украинских военных беженцев.

Dėl mėnesinės kompensacijos ukrainiečių vaikų ugdymo išlaidoms apmokėti.

Šeimoms, gavusioms prieglobstį Lietuvoje, galimybę kreiptis dėl mėnesinės kompensacijos vaikų ugdymui.

Nuorodą, kurioje pateikiama aktuali informacija:

https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Menesines-kompensacijos-vaiko-ugdymo-pagal-ikimokyklinio-ar-priesmokyklinio-ugdymo-programa-islaidoms-apmoketi-skyrimas

Konsultacijos ir informacija teikiama tel.: 8 601 48397, 8 664 52883 (lietuvių, rusų ir anglų kalbomis).

AKTUALI INFORMACIJA

Dėl socialinės paramos mokiniams 2022-2023 m. m.

https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/socialine-parama-mokiniams-2022-2023-mokslo-metais/

Atkreipiame dėmesį, kad naujiems mokslo metams nelieka pašto dėžutės sis.ukraina,  visi pareiškėjų prašymai dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pateikiami šiais būdais:

–          el. būdu www.spis.lt;

–          atvykus į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);

–           prašymą atsiuntus paštu, Kauno g. 3, Vilnius;

–          Dėl maitinimo mokiniams organizavimo kreipiantis į mokyklos administraciją.

 

NAUDINGA INFORMACIJA

·         nemokamas konsultacijas vaikams teikia Vilniaus šeimos  psichologijos centre dirbanti psichologė iš Ukrainos https://www.seimospsichologija.lt/psichologo-konsultacijos-vaikams-ir-paaugliams-rusu-kalba

·         patarimai, kaip reaguoti į vaikų jausmus ir elgesį https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/paramos-vaikams-centras-ukrainos-vaikai-salia-musu-kaip-reaguoti-i-ju-jausmus-ir-elgesi/28011

·         skaitmeninis turinys mokytojams https://www.emokykla.lt/

·         naudinga ŠMSM informacija https://smsm.lrv.lt/lt/informacija-del-karo-pabegeliu-is-ukrainos/naudingos-nuorodos-lietuvos-mokykloms

·         kaip kalbėti su vaikais karo tema https://www.vilniausppt.lt/2022/02/25/del-traumojancios-situacijos-susijuosios-su-ivykiais-ukrainoje/

NAUDINGA INFORMACIJA

Dalinamės su Jumis Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM)  atsiųstomis trumpomis atmintinėmis vaikų/ paauglių tėvams ir pedagogams, kuriose pateikiama svarbiausia informacija apie vaikų psichikos sveikatos stiprinimo galimybes, tinkamo ekranų naudojimo taisykles, ankstyvuosius emocinių ir elgesio sunkumų požymius bei pagalbos gavimo galimybes.

Šiuo metu vaikai ir paaugliai susiduria su nekasdieniais iššūkiais – dvejus metus besitęsiančia COVID-19 pandemija, karu Ukrainoje, su juo susijusios informacijos ir nuomonių gausa.

Visa tai kelia nemažai nerimą, baimę, pyktį, kitus negatyvius jausmus, gali išprovokuoti sunkiai kontroliuojamą nerimą, pablogėjusią emocinę sveikatą, padidinti konfliktinių situacijų šeimoje, mokykloje ar net lemti psichikos ir elgesio sunkumų atsiradimą.

Kur tėvams ieškoti pagalbos ir patarimų? Iniciavus Sveikatos apsaugos ministerijai parengtos trumpos atmintinės tėvams. Jose – svarbiausia informacija apie vaikų psichikos sveikatos stiprinimo galimybes, tinkamo ekranų naudojimo taisykles, ankstyvuosius emocinių ir elgesio sunkumų požymius bei psichologinės pagalbos galimybes.

Svarbu, kad tėvai nesijaustų bejėgiai, gebėtų laiku pamatyti nerimą keliančius ženklus, žinotų, kaip padėti vaikui ir kur kreiptis pagalbos.

Visas atmintines rasite čia: https://pagalbasau.lt/patarimai-tevams/

Seminarai tėvams

Primename, kad nuo suaugusiųjų reakcijų ir elgesio priklauso vaikų emocinė savijauta, saugumo jausmas

Reaguodami į įvykius Ukrainoje Tarnybos specialistai pasiruošę skirti papildomo laiko psichologinėms konsultacijoms (informacija prisegtame dokumente)

Pastarosiomis dienomis girdime daug pasimetimo, nerimo, išgyvenamo streso ženklų dėl kaimyninėje šalyje vykstančio karo.  Kaip neprarasti savęs pasikeitusioje realybėje? Kaip su patiriamomis sunkiomis emocijomis padėti susitvarkyti vaikams, jaunuoliams? Atliepdami šiuos poreikius, Vilniaus miesto savivaldybė organizuoja nemokamus seminarus pedagogams ir ugdytinių tėvams, kuriuose specialistai pateiks savo įžvalgas ir patarimus, kaip elgtis sudėtingose situacijose – https://bit.ly/NEMOKAMI_SEMINARAI

Mokinių tėvams (prašytume pasidalinti šia informacija su savo ugdytinių tėveliais!):

–          Kovo 19 d. (šeštadienis) nuo 12.00 val. „Vaikų streso ir nerimo valdymas neįprastose situacijose“, lektorė Dalia Elena Mickevičiūtė, psichoterapeutė, vaikų ir paauglių gydytoja psichiatrė

https://lvjc.lt/naujiena/nemokami-seminarai-pedagogams-ir-tevams-kaip-neprarasti-saves-beskeiciancioje-realybeje/

 

Maloniai kviečiame dalyvauti, kartu esame ir galime būti dar stipresni!

 1. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos parengta informacija:https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-su-vaikais-ir-paaugliais-kalbetis-apie-kara-ukrainoje
 2. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministrės Jurgitos Šiugždinienės kreipimasis siekiant nepasiduoti kiršinimui ir nesantaikai:https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1632317/siugzdiniene-kreipesi-i-mokyklu-bendruomenes-nepasiduokime-kirsinimui-ir-nesantaikai
 3. Aktuali informacija dėl emocinės sveikatos ir reikiami kontaktai (VPPT, Jaunimo linija, Vaikų linija ir pan.) teikiama:http://www.klausau.lt/telefonai
 4. Pedagogams ir ugdytiniams svarbią informaciją apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pradedamą atvirą pamokų ciklą, skirtą geriau susipažinti su Ukrainos istorija, bendrais Lietuvos ir Ukrainos ryšiais, dabartine padėtimi bei iš to kylančiais iššūkiais, tokiais kaip dezinformacija, krašto apsauga, psichologinė sveikata, atsakyti į ugdytiniams ir pedagogams rūpimus klausimus, rasite čia:https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/smsm-rengia-ukrainai-skirta-atviru-pamoku-cikla-pirmoji-pamoka-jau-rytoj-ketvirtadieni
 5. Aktualią informaciją saugumo temomis galima rasti šioje svetainėje:https://www.lt72.lt/
 6. Papildomai Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas komunikuoja ir šį 2019 m. ruoštą video:  Nepaprastoji ir karo padėtys – kas ką veikia? – YouTube
 7. Vilniuje galima kreiptis nemokamos psichologinės pagalbos:https://www.vilniussveikiau.lt/nemokamos-psichologine%cc%87s-pagalbos-galimybe%cc%87s-vilniaus-mieste/