Pedagogai

 

Vilniaus Markučių lopšelyje- darželyje dirba:

Eil.

Nr.

Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
aukštasis aukštesnysis
1 Direktorė aukštasis II vadybinė kat.
2 Direktorės pavaduotoja ugdymui aukštasis II vadybinė kat.
3 Meninio ugdymo pedagogė aukštasis Mokytojo-metodininko kv. kat.
4 Auklėtojos 13  5 10-vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

 

5

 

 

6.

7.

 

 

 

 

 

 

.

 

Logopedės

 

 

Socialinė pedagogė

Fizinio lavinimo pedagogas

 

 

 

 

 

 

2-aukštasis

 

 

aukštasis

aukštasis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyresniojo logopedo

kvalifikacinė kategorija–

 

Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija

 

 

 

 

Picture 097

 

Informacija apie darbuotojų atlyginimus skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje.

http://www.vilnius.lt