Ugdymo programos

Vykdomos programos

 

  • Markučių lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo programa (ankstyvasis ir ikimokyklinis amžius);
  • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa;
  • Tarptautinė programa “Zipio draugai” (5-7 m. vaikams);
  • Socialinė-emocinė ikimokyklinio ugdymo programa “Kimochi” (vaikams nuo 3 m.);
  • Gamtamoksinis-ekologinis ugdymas.
3