Laisvos darbo vietos

VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI REIKALINGAS

(-A) LOGOPEDAS (-Ė) 1,0 etatas

Reikalavimai:

 1. Aukštasis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija.
 2. Gebėjimas įvertinti ugdytinio kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus,  vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius;
 3. Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį;
 4. Gebėjimas dirbti komandoje, konstruktyviai spręsti problemas;

Logopedas (-ė) privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Logopedo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.
 7. Pateikti buvusių darboviečių rekomendacinius laiškus.

Pretendentai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Dokumentus su nuoroda „Dėl logopedo darbo“ siųsti nuo 2021 m. kovo 1 d. elektroniniu paštu rastine@markuciai.vilnius.lm.lt arba asmeniškai adresu Pakraščio g.15.

Informacija tel. (8-5) 260 0033

VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI REIKALINGI IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAI (-OS)

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Reikalavimai:

Aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas (ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija).

Pedagogai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.
 7. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacinius laiškus.

Pretendentai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentus su nuoroda „Dėl ikimokyklinio ugdymo mokytojo(-os) darbo“ siųsti

nuo 2021 m. kovo 1 d. elektroniniu paštu rastine@markuciai.vilnius.lm.lt arba adresu Pakraščio g. 15.

Informacija tel. (8-5) 260 0033