Laisvos darbo vietos

VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI REIKALINGAS

(-A) SPECIALUSIS PEDAGOGAS (-Ė) 0,5 etato

Reikalavimai:

 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
 2. Gebėjimas įvertinti ugdytinio kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus,  vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius;
 3. Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį;
 4. Gebėjimas dirbti komandoje, konstruktyviai spręsti problemas;

Specialusis pedagogas (-ė) privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Specialiojo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.
 7. Pateikti buvusių darboviečių rekomendacinius laiškus.

Pretendentai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Dokumentus su nuoroda „Dėl specialiojo pedagogo darbo“ siųsti nuo 2020 m. birželio 1 d. elektroniniu paštu rastine@markuciai.vilnius.lm.lt arba asmeniškai adresu Pakraščio g.15.

Informacija tel. (8-5) 260 00 33

VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI REIKALINGI IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAI (-OS)

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Reikalavimai:

Aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas (ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija).

Pedagogai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.
 7. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacinius laiškus.

Pretendentai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentus su nuoroda „Dėl ikimokyklinio ugdymo mokytojo(os) darbo“ siųsti

nuo 2020-07-01 elektroniniu paštu rastine@markuciai.vilnius.lm.lt

arba adresu Pakraščio g. 15.

Informacija tel. (8-5) 260 00 33

VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI REIKALINGAS (-A)  IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS (-A)

0,5 etato, darbo sutartis – terminuota.

Pareigybės paskirtis – padėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, savarankiškai dalyvauti veikloje.

Reikalavimai:

Vidurinis išsilavinimas (įgyta atitinkama kvalifikacija ir analogiška darbo patirtis).

Dokumentus siųsti elektroniniu paštu rastine@markuciai.vilnius.lm.lt nuo 2020-06-01 arba adresu Pakraščio g. 15.

Informacija tel. (8-5) 260 00 33

VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI REIKALINGAS (-A)

VIRĖJAS (-A)

1,0 etatas, darbo sutartis –  neterminuota.
Pareigybės paskirtis – gaminti lopšelyje – darželyje maistą ir prižiūrėti lopšelio -darželio virtuvės patalpas, inventorių, žaliavas.
Reikalavimai:
Vidurinis išsilavinimas su įgyta profesine kvalifikacija.
Įdarbinama nuo 2020-06-01, adresas – Pakraščio g. 15.
Informacija tel. (8-5) 260 0033